Účetnictví a daňová evidence už pro vás nemusí být noční můrou

bg01

Špatně vedené účetnictví může podnikatele stát pěknou pokutu, neboť za jeho správnost zodpovídá právě on. Ne každý rozumí oboru jako je účetnictví nebo daňová evidence, avšak ani bez jednoho se podnikání neobejde.

Nejprve bychom si měli objasnit, jaký je vůbec základní rozdíl mezi oběma metodami, a kdo je povinen je vést. Účetnictví musí povinně vést obchodní společnosti zapsané do obchodního rejstříku, překročí-li firma roční obrat dvacet pět milionů korun, či se pro jeho vedení rozhodne zcela dobrovolně.

Daňovou evidenci tedy vedou ti, jež nejsou účetní jednotkou, tudíž nespadají ani do jedné z tří výše zmíněných skupin. Daňová evidence spočívá především ve zjišťování rozdílu mezi daňovými příjmy a výdaji, dále pak sleduje stav majetku dané firmy. I přes to, že je označována za jednodušší variantu, laik v ní dokáže nadělat nemalé chyby, které ovšem kontroly z finančního úřadu jen tak nepřehlédnou a mohou podnikateli zadělat na pořádné problémy.

Pokud se tedy rozhodnete, že své účty raději svěříte někomu jinému, vyberte si pouze skutečné odborníky, jež mají dostatečnou praxi a také příslušné vzdělání. Vždy je lepší spoléhat se na profesionální firmy, které své zaměstnance neustále zdokonalují na školeních a seminářích, neboť v právních předpisech dochází často ke změnám, a proto je zapotřebí se v tomto oboru často informovat o novinkách.

Díky profesionálům, kterým můžete plně důvěřovat, se alespoň můžete opět věnovat vašemu podnikání a dávat do něj veškerou energii.

Ve větších městech jako například v Brně dochází často ke kontrolám firem ohledně vedení účetnictví a daňové evidence, nespoléhejte se tedy na štěstí a svěřte se raději do rukou specialistů, kteří jsou v konečném důsledku levnější variantou, než neustále placení pokut. Uvidíte, že budete se svým rozhodnutím maximálně spokojeni.